Settlers Centrum
| |
S7: PATHS TO A KINGDOM
ODKAZY

Settlers 7 >> Jednotky

Ľudia z vášho kráľovstva, vaši osadníci, budú vykonávať množstvo úloh pre vás.

Pracovník:
Osadníci pridelení k dielňam sú pracovníci. Oni získavajú alebo vyhotovujú tovar a nosia ho do najbližšieho skladu a toto opakujú, pokiaľ majú nedostatok jednej alebo viacerých surovín potrebných k svojej práci. Napríklad, kamenár bude získavať kamene, pokiaľ nebude ložisko kameňa vyčerpané. Pekár bude robiť chleba tak dlho, pokiaľ bude mať k dispozícii múku a vodu.


Pekár

Krčmár

Nástrojár

 

 

 

Staviteľ:
Osadníci pridelení k špeciálnej staviteľskej budove sledujú vaše príkazy na stavbu budov. Ak prikážete postaviť novú budovu, suroviny potrebné k jej stavbe sa zhromažďujú v najbližšom sklade. Hneď ako sú suroviny pripravené staviteľ ich zoberie a prinesie k stavanej budove a začne ju stavať.

 


Staviteľ

 

 

Nosič:
Títo osadníci sú priradení ku skladom a snažia sa plniť potreby z dielní a iných lokalít vo vašom kráľovstve. Napríklad, ak máte mäsiarstvo, ktoré potrebuje zviera k výrobe lepšej stravy. Tak mäsiarstvo vytvorí požiadavku na zvieratá. Vaši nosiči dostanú túto požiadavku z mäsiarstva a snažia sa premiestniť zvieratá zo skladov tak aby sa dostali ku skladu, ktorý je najbližšie k mäsiarstvu.

 


Nosič

NosičGenerál:
Toto je špeciálna jednotka, ktorá velí armáde. Na každej mape začínate s jedným základným generálom. Pri hre môžete odomknúť schopnosť najať si ďalších generálov, s lepšími schopnosťami, v krčme. Lepší generáli môžu zlepšiť niektorá aspekty bojových schopností armády.

 


Generál

Generál

 Vojaci:
Existuje 5 typov vojakov, ktorých môžete trénovať a pripojiť do armády. Všetci vojaci môžu byť trénovaní v pevnosti (pokiaľ je plne upgradovaná). Okrem toho môžu byť niektorí vojaci aj najatí v krčme. Vojaci v armáde sa používajú k útoku na ďalšie sektory a na boj s nepriateľskou armádou.

 


Kopijník

Vlajkonosič

MušketierKlerici:
V hre sú 3 typy klerikov, ktorých môžete vytrénovať v kostole. Klerici môžu byť poslaní do kláštorov, aby uskutočňovali výskum, môžu byť použití na získanie neutrálnych sektorov alebo môžu podporovať obranu vašich opevnených sektorov.

 


Novic

Brat

Otec

 Obchodníci:
Celkovo môžete vytrénovať 3 typy obchodníkov v cechu obchodníkov. Obchodníci zabezpečujú obchodné cesty. V prístavoch alebo v trhoviskách v niektorých sektoroch môžu vymieňať tovar za mince. Tiež môžu byť použití na získanie neutrálnych sektorov.

 


Obchodník

Obchodník

Obchodník
 

 

PARTNEŘI
ANKETA
Jaké jsou vaše dosavadní dojmy ze Settlers: Kingdoms of Anteria?
Výborné
Pruh 33.5 %
Dobré
Pruh 16.1 %
Jde to
Pruh 15.7 %
Asi se to moc nepovede
Pruh 16.0 %
Hrůza
Pruh 18.7 %
Celkem hlasovalo: 3092
Výsledky minulých anket
GAMESHOP
QUICKBOX