Settlers Centrum
| |
S7: PATHS TO A KINGDOM
ODKAZY

Settlers 7 >> Budovy

Budovy v hre Settlers 7 sú rozdelené do rôznych kategórií: štandardné budovy, dielne, špeciálne budovyprestíž objekty.

Štandardné budovy:

Rezidencia, šľachtická rezidencia, farma, chatrč a horský prístrešok sú všetko štandardné budovy. Každá z nich poskytuje nejaké izby, ktoré zvyšujú populáciu vášho kráľovstva. Rezidencia a šľachtická rezidencia  môže byť vylepšená aby mohla poskytovať prídavné izby pre osadníkov. Ku každej štandardnej budove môžete pripojiť až 3 dielny. 


Rezidencia

Šľachtická rezidencia

Farma

Chatrč

Horský prístrešok
 
 

Dielne:

Tieto budovy sú pripojené k štandardným budovám. Pracovníci v dielňach získavajú suroviny alebo pretvárajú suroviny a tovar do tovaru s vyššou hodnotou. Napríklad dielny, ktoré môžu byť pripojené k horskému prístrešku, sú kameňolom, uhoľná baňa, baňa na železnú rudu, baňa na zlato, koksovňa alebo zlievareň železa.
Umiestnite chatrč v blízkosti surovín, ktoré chcete získavať a pripojte k chatrči potrebnú dielňu. Dielne pripojené k rezidencii, často produkujú tovar, ktorý sa používa na výrobu kvalitnejšieho tovaru. Ten sa vo väčšine produkuje zasa v dielňach pripojených k šľachtickým rezidenciám.
 


Kameňolom

Uhoľná baňa

Baňa na železo

Baňa na zlato

Koksovňa

Zlievareň

 

Špeciálne budovy:

Pevnosť, cech obchodníkov a kostol sú špeciálne budovy, ktoré sa musia odomknúť tým, že hráč dosiahne určitý stupeň prestíže. Začínate hrať s plne vylepšeným staviteľom, ktorému sú priradení traja robotníci. Stavať ďalších staviteľov môžete až po odomknutí, t.j. dosiahnutí určitej prestíže.
Sklad je špeciálna budova, ktorá uchováva suroviny a tovar. Každému skladu sú pridelení jeden až traja nosiči. Nosiči prenášajú tovar z dielní, ktoré ho zbierajú/vyrábajú alebo naopak do dielní alebo špeciálnych budov, ktoré ho potrebujú. Viac skladov a vylepšené sklady prispievajú k väčšej efektivite pohybu tovaru a tým prispievajú k hladšiemu chodu ekonomiky.
Studňa je iná špeciálna budova, ktorá poskytuje vodu. Voda je potrebná v niektorých dielňach ako surovina. Studne na rozdiel do iných budov nepotrebujú pracovníkov.
 


Pevnosť

Cech obchodníkov

Kostol

Sklad
 

 

Prestížne objekty:

Sú to malé objekty, ktoré môžete umiestniť vo svojom kráľovstve, pričom vám pridajú trochu prestíže. Môžete ich stavať samostatne pozdĺž cesty alebo to môžu byť špeciálne prídavné prvky na pevnosť, cech obchodníkov alebo kostol. Každý objekt vám pridá jeden bodík k celkovej prestíži. 


Prestíž objekt

Prestíž objekt

Prestíž objekt
 

 

PARTNEŘI
ANKETA
Jaké jsou vaše dosavadní dojmy ze Settlers: Kingdoms of Anteria?
Výborné
Pruh 30.9 %
Dobré
Pruh 16.5 %
Jde to
Pruh 15.6 %
Asi se to moc nepovede
Pruh 16.3 %
Hrůza
Pruh 20.8 %
Celkem hlasovalo: 4351
Výsledky minulých anket
GAMESHOP
QUICKBOX