Settlers Centrum
| |
SETTLERS V
SETTLERS V: Add-on
SETTLERS V: Legends
ODKAZY

Settlers 5 >> Kampaň

Kampaň a misie 


Kampaň sa skladá z 15 misií:


1. Thalgrund
"Poklidná idyla v Thalgrundu je náhle přerušena, když do vesnice vtrhnou Černí rytíři, aby nalezli tajemný amulet..."
Nespustite svoj hrad z očí, pretože nepriateľ sa ho pokúsi zničiť. Umiestnite niekoľko vojakov tak, aby ste mohli ubrániť hrad v prípade útokov.
Ako prídete k novým vojakom? No, jednak ich môžete regrutovať v kasárňach (dbajte preto vždy na dostatok železa a príjmov z daní) alebo je v tejto misii možnosť privolať spojenecké vojská.
Mapu preskúmajte veľmi pozorne, lebo sa tam dá veľa toho objaviť. Môžete objaviť debny s potrebným obsahom a dokonca môžete na niektorých miestach postaviť aj baňu na železo.
Tip: Navráťte baníkovi naspäť prsteň, aby ste mohli používať baňu. Prsteň nájdete na cintoríne.


2. Ridgewood
"Černí rytíři napadli i další vesnice v okolí, stejně tak i vesnici, kde žila Dariova matka."
Na začiatku je nutné, aby ste sa ponáhľali najrýchlejšou cestou k hradu, bez toho aby ste sa pustili do bitky so zbojníkmi. Pri hrade ich už môžete premôcť.
Bolo by múdre, čo možno najrýchlejšie oslobodiť vynálezcu, pretože by mohli pomôcť jeho technológie a mohol by aj čo-to objasniť.
Vyčistite okolie západne od vašej osady od lúpežníkov, pretože tam môžete postaviť baňu na kameň a aj na železo, tak ako aj druhú dedinu. Táto ďalšia dedina je veľmi dôležitá, pretože takto máte k dispozícii dvakrát toľko priestoru na výstavbu (teda aj na vytvorenie väčšej armády).
Pomôžte ochrániť spriatelenú susednú dedinu. Postavte niekoľkých vojakov s oštepom, aby zadržali nepriateľskú kavalériu.
Niektorí miestni obyvatelia vám dajú skryté poklady, potom čo sa im prihovoríte.
Tip: Vynálezca vám oznámi, že od tejto chvíle už môžete stavať veže.


3. Crawford
"Po smrti matky dostal Dario radu od svého přítele Ereca, aby navštívil svého jediného žijícího příbuzného - moudrého kněze Heliase v Crawfordu."
Balistické veže sú v tejto misii extrémne dôležité. Postavte tak 5-6 balistických veží na miesto, kde máte najmenej 2 budovy, tak ich dokážete ubrániť. Nechajte vždy dvoch vašich nevoľníkov v blízkosti rúbať drevo, aby ste mohli po každom opätovnom útoku opraviť veže.
Južne od vašej osady je prázdna dedina. Obsadenie tohto miesta je veľmi dôležité. Pošlite tam pár vojakov a zabezpečte toto miesto viacerými vežami. Aby ste to dosiahli, musíte našetriť dostatočný počet potrebných surovín a postaviť  2-3 veže hneď za sebou, bez čakania.
Vybudujte kasárne v blízkosti obrannej línie veží, aby ste mohli rýchlo posielať svojich vojakov do boja.
Tip: Keď si to môžete dovoliť, postavte vždy pár jednotiek (najlepšie kavalériu) pod obranné veže. Vojaci takto môžu rýchlo zakročiť proti útočníkom a napr.: zničiť delá, ktoré ostreľujú vaše veže.


4. Cleycourt
"I když svého času byla města Cleycourt a Barmecia sjednocená, nyní jsou oddělenými královstvími. Přesto musí být opět spojena, aby mohlo být vzkříšeno STARÉ CÍSAŘSTVÍ."
Čo možno najrýchlejšie preskúmajte celú mapu, aby ste vedeli, kde sa nachádza ďalšia dedina a suroviny. Na vyčistenie nebezpečného okolia použite nevoľníkov.
Tábor banditov môžete navštíviť až keď disponujete veľkou armádou.
Tip: Severne od vašej dediny je priesmyk, ktorý vedie k stroju. Toto miesto sa oplatí navštíviť.


5. Die Flut (Povodeň)
"Když konečně přestalo pršet, byl Stroj počasí zničen. A země, kterou chtěl Claycourt využít pro svůj technologický rozvoj, byla jen pouhou bažinou."
Na začiatok nechajte vyrúbať veľa stromov, aby ste získali viac miesta na stavbu budov.
Pošlite svoje jednotky na obranu Barmecia.
Potom čo sa k vám pripojí Ari, použite jej druhú špeciálnu vlastnosť , povolanie jej spoločníkov.
Tip: Použite Ari-nu prvú špeciálnu schopnosť neviditeľnosť, aby našla v nepriateľskom tábore kľúč.


6. Barmecia
"Nastal čas vypořádat se s druhým soupeřícím městem: Barmecií ! Podle posledních informací to vypadá, že se zabývali stavbou katedrály. Ale zatím se nikam nedostali."
Zatiaľ čo začínate so stavbou osady, pošlite vášho hrdinu na prieskum. Nájdite trhovisko a porozprávajte sa s obchodními.
Tip: Postarajte sa o bane na východe, sú dôležité k úspechu v misii.


7. Folklung
Existuje viacej možností ako prejsť túto mapu.
V prípade že začnete útočiť na nepriateľský tábor, mali by ste si tento útok poistiť niekoľkými vežami. Nepriateľský nevoľníci sa budú snažiť rýchlo opraviť zničené budovy a aby ste im to sťažili môžete tu vybudovať pár veží.
Tip: V prípade, že ste zajali nepriateľského vodcu, nevzďaľujte sa nikdy od neho, lebo môže utiecť.


8. Norfolk
Aj v tejto misii sa dobre hodí balistická veža na obranu.
Pokúste sa najprv koncentrovať na nepriateľa a zničte jeho hrad, aby nemohol doplňovať svoje vojsko.
Nezanedbávajte ale svoje hospodárstvo. Hľadajte ďalšie zdroje surovín. Aby ste získali niektoré suroviny, musíte odpratať časť stromov z cesty.
Tip: Postavte v blízkosti Norfolku pár kanónových veží, aby mohli podporovať veže v Norfolku.


9. Kaloix
V lesoch vľavo a vpravo od vašej osady striehnu banditi. Banditov napravo od vás by ste mali hneď so všetkými vašimi hrdinami napadnúť a zničiť ich hlavnú budovu.
Západne od vašej osady leží významná, voľná dedina. Bude ju ale brániť relatívne veľká nepriateľská armáda.
Navštívte čo najskôr Mary de Mortfichet na severe, lebo budete musieť odkúpiť niektoré bane, Skôr ako to urobíte, postavte tam 2-3 kanónové veže, lebo zakrátko po obsadení baní musíte počítať s útokom zo severozápadu (pozn. prekladateľa: môže znamenať aj zo severu a zo západu).
Tip: Vyskúmajte technológie v alchymistickej dielni, aby sa vyrábali vaše kanóny a kanónové veže ešte lepšie.


10. Die Große Seuche
Pokúste sa vybudovať vašu obranu na juhovýchode tak rýchlo ako to je len možné. Najlepšie tam bude postaviť 3-5 balistických veží.
Zamorená dedina na západe vám môže poslúžiť ako základňa pre váš nadchádzajúci boj, avšak cesta tam je veľmi ťažká, lebo vás budú vždy napádať nepriateľský vojaci.
 Tip: Aby ste úspešne ukončili misiu, musíte so strojom počasia privolať zimu. Inak nemôžete dobyť hrad Mary de Mortfichet.


11. Old Kings Castle
Potom čo oslobodíte dedinu, ktorá vám bude zverená, od lúpežných bánd, musíte sa pripraviť na útok od Kerberosa z juhu. Budete potrebovať veľa kameňa.
Vyskúmajte rýchlo balistické veže, aby ste mohli ochrániť dedinu. Neskôr postavte viaceré veže vedľa vášho hradu, ale dbajte nato, aby neboli príliš ďaleko, lebo jazdci Kerberos budú stále provokovať a útočiť.
Vpravo od „Old Kings Castle" je zasypaná baňa na síru...
Nie je nevyhnutné, ale je celkom užitočné, keď máte pár kanónov a aj lukostrelcov, ktorí môžu ostreľovať osadu na juhu a neskôr ju aj s baňami celú prevziať.
Tip: Musíte ukradnúť s Ari kľúč od truhly. Nechajte Heliasa  jednoducho vzadu a choďte s Ari k truhle, použite pri tom jej neviditeľnosť a vráťte sa rýchlo späť.


12. Die Nebelberge
Sú dve cesty ako môžete úspešne ukončiť túto misiu.
Vojenská cesta vyžaduje veľkú armádu, s ktorou môžete dobyť druhú západnú dedinu.
Keď ste si vybrali priateľskú cestu, potrebujete dbať iba na svoje hospodárstvo, aby ste rýchlo dosiahli potrebný počet obyvateľov.
Tip: Pri malých bitkách vám postačia ozbrojení nevoľníci spolu s hrdinami.


13. Evelance
Primárnym cieľom je, ubrániť vašu dedinu.
Nájdite všetky osamotené veže. Umiestnite vaše jednotky a hrdinov pri štvrtú vežu severne od vašej osady a zadržte tu nepriateľa. Oprava veží je nutná a postavte k nim ešte najmenej 2.
Na severozápade môžete nájsť bane na síru.
Začnite s útokom na nepriateľské opevnenia až keď budete na to dobre pripravený. Delostrelectvo je tu veľmi užitočné. V boji priebežne doplňujte vašu armádu.
Tip: V tejto misii neexistuje žiadna cesta k pevnosti Evelance.


14. Das große Ödland
Porozprávajte sa rýchlo s nevoľníkmi, ktorí čakajú blízko cintorína západne od vašej osady (dávajte si pozor na zakopané míny) a s vynálezcom severne od vás.
Vyskúmajte potrebné technológie pre kanónové veže a ťažké delostrelectvo.
Lukostrelci sú vždy veľmi užitoční. Pár môže ochraňovať vaše kanóny pred blížiacim sa nepriateľom.
Aby ste dosiahli rýchlo populačnú hranicu, nemôžete vyrábať veľa vojakov. Preto sa oplatí vsadiť na kvalitu. Vašich málo vojakov dobre vybavte...
Keď viacerí nepriateľskí nevoľníci opravujú vežu, na ktorú práve útočíte , je účinnejšie nasadiť ťažké delostrelectvo, aby ste spôsobovali škody na vežiach, ale tiež útočili na nevoľníkov.
Tip: Hneď ako zamrzne voda, môže vašu osadu napadnúť nepriateľ so svojimi jednotkami. Nenechajte teda tak skoro snežiť.


15. Die Schlacht um Evelance
Nepriateľ prichádza veľmi skoro z juhovýchodu a keď je jazero zamrznuté, môže prísť k vám aj z juhu.
Ak ste šikovný, môžete vylákať nepriateľa  na ľad a potom rýchlo s pomocou vášho stroju počasia nechať rozmraziť ľad, aby ste tak rýchlo zničili veľkú nepriateľskú armádu.
Nepriateľ používa rád kavalériu a tiež delostrelectvo. Vašu armádu by mali preto tvoriť oštepári, lukostrelci a delostrelectvo.
Pomaly postupujte s armádou na nepriateľa, ale až keď budete mať veľkú armádu a poisťujte si pozície kanónovými vežami.
Cestou by ste mali dobyť dedinu a stavajte vždy nové vojenské budovy, aby ste mohli stavať stále nové vojenské jednotky.
Tip: Ťažké delostrelectvo bude veľmi dôležité hlavne pri útoku na nepriateľský hrad.Upozornenie: Je to len preklad, takže neručím za správnosť údajov a bol by som rád keby mi niekto pomohol so skompletizovaním (chcel by som pridať oficiálne české názvy misií) a hlavne by som sa chcel dozvedieť či je info v popise viac-menej pravdivé (pípadne ak by ste mali nejaký nápad ako to ešte rozšíriť, môžete mi posielať svoje nápady, ktoré by som tu uverejnil).

 

PARTNEŘI
ANKETA
Jaké jsou vaše dosavadní dojmy ze Settlers: Kingdoms of Anteria?
Výborné
Pruh 30.9 %
Dobré
Pruh 16.5 %
Jde to
Pruh 15.6 %
Asi se to moc nepovede
Pruh 16.3 %
Hrůza
Pruh 20.8 %
Celkem hlasovalo: 4351
Výsledky minulých anket
GAMESHOP
QUICKBOX